De naam… een persoonlijke keuze, passend bij onze bedrijfsactiviteit, missie & visie

Lilith was de eerste vrouw. Ja, vóór Eva. Zij werd gevormd uit stof en as op dezelfde manier & hetzelfde moment als Adam. Bijgevolg gelijkwaardig. Adam had daar moeite mee. Vooral bij het liefdesspel wou hij altijd bovenaan en dat vond Lilith niet fijn. Van het ene meningsverschil kwam het andere, tot zover dat Lilith besloot de tuin van Eden te verlaten met haar 100.000 kinderen en naar de Rode Zee te verkassen. Adam stond versteld en riep de hulp van de almachtige in. Die stuurde zijn aartsengelen om Lilith te overtuigen om terug te keren. Zij weigerde : ze vond het wel fijn om haar eigen leven te leiden. De aartsengelen dreigden 100 van haar kinderen te vermoorden als ze niet terugging. Nu weigerde ze zeker ! De almachtige moest dus van lieverlee een andere oplossing bedenken : Eva, gemaakt uit een rib van Adam en dus minder rebels … die bescherming nodig had, die zich graag onderschikte, die opkeek naar Adam, … Lilith werd verwezen naar het rijk van de demonen : zij zou pasgeborenen doden als revanche voor het vervloeken van haar eigen kinderen (verklaring wiegendood) en ze zou alleen slapende mannen verleiden bij gebrek aan partner (verklaring natte dromen).

Lilith is ook de lieve, vrije, blije, scheppende ontembare vrouw in de rode zee binnenin elk van ons …
(vrij verteld op basis van Hebreeuwse geschriften & interpretaties)

 

De juridische vorm : CVBA-SO

Lilith is een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en sociaal oogmerk.

Dat betekent :

  • Werken vanuit ‘samenwerking’ tussen alle betrokkenen,
overleg en uitgebreide communicatie zijn daarvoor noodzakelijk
  • Met oog voor economische wetmatigheden (een bedrijf moet renderen)
  • Werken vanuit een missie :

Lilith wil bijdragen aan een warme samenleving waarin individuen in verscheidenheid en gelijkwaardigheid ten volle tot bloei komen

Daarom werken wij kleinschalig zodat wij alle klanten &, medewerksters persoonlijk kennen en daardoor kunnen inspelen op haar persoonlijke wensen, voorkeuren, dromen.

Maatschappelijk willen wij HuisHoudWerk opwaarderen en onze manier van werken introduceren.