Dienstencheques: een prima systeem!

Betaalbaar voor u, leefbaar voor Lilith

U betaalt € 9,-/uur (*)

(*) fiscaal aftrekbaar = -30% = netto kost voor u = € 6,40 /uur

Lilith ontvangt € 22,69 /effectief gewerkt uur (**)
(**) startloon HuisHoudHulp = € 11,04 bruto/uur, ook voor opleiding, feestdagen, ziekte, klein verlet 
+ netto vergoedingen (verplaatsing, onderhoud kledij, maaltijdcheques & GSM)
+ jaarlijks vakantiegeld & eindejaarspremie + indexering & anciënniteit 

 Hoe betaalt U onze HuisHoudHulp met dienstencheques ?

 1. Gebruikersnummer aanvragen op http://www.dienstencheques-vlaanderen.be/
  Lilith werkt met elektronische dienstencheques (bij voorkeur) en papieren dienstencheques.
  U ontvangt uw gebruikersnummer + rekeningnummers Sodexo per mail (brief)
  Dienstencheque bestellen = betalen aan Sodexo via overschrijving
  OPGELET : juiste bedrag = € 9  x aantal gewenste dienstencheques (minimum 10 stuks dus minimum € 90)
 2. U ontvangt de papieren dienstencheques ongeveer 10 dagen na betaling.
  U moet ze tekenen op de voorkant (blauwe of zwarte pen, geen stift, niet in zone barcode) en klaarleggen voor onze medewerkster.
 3. Elektronische dienstencheques worden quasi onmiddellijk op uw Sodexo-rekening gezet na betaling, u dient de prestaties nog enkel te bevestigen (via link in mail Sodexo).

Belangrijk: tijdig bestellen + Lilith op de hoogte houden van eventuele problemen


Andere kosten ?

Geen !

U voorziet alle producten & materialen. Lilith kan u daarin adviseren. Voldoende producten en degelijk materiaal zijn absoluut noodzakelijk !